Wednesday

MERGER NG PNB-ALLIED BANK, GANAP NA KONTROL NI LUCIO TAN SA BANKO

MERGER NG PNB-ALLIED BANK, GANAP NA KONTROL NI LUCIO TAN SA BANKO

by Echo Park Community Coalition (EPCC) Tuesday, Jan. 19, 2010 at 9:46 PM
epcc_la@hotmail.com 818-749-0272 1740 W. Temple St. Los Angeles, Ca 90026

Nalaman ngayon ng EPCC NEWS na magsasanib ng Philippine National Bank (PNB) at ang Allied Banking Corporation (ABC). Dahil dito ganap na makokontrol ni Lucio Tan ang kontrol sa PNB dahil makokompleto nito ang 80% dahil sa pag-aari niya sa Allied Bank. Ang Allied bank ay dating kontrol ni Juan Ponce Enrile at ng mga Marcos. Isa ito sa mga hinahabol na ari-arian ng PCGG subalit bigo sila sa kanilang pagiimbestiga laban dito maging sa ma kaso laban kay Lucio Tan.

EPCC News
January 19, 2009

MERGER NG PNB-ALLIED BANK, GANAP NA KONTROL NI LUCIO TAN SA BANKO

Los Angeles—Nalaman ngayon ng EPCC NEWS na magsasanib ng Philippine National Bank (PNB) at ang Allied Banking Corporation (ABC). Dahil dito ganap na makokontrol ni Lucio Tan ang kontrol sa PNB dahil makokompleto nito ang 80% dahil sa pag-aari niya sa Allied Bank.

Ang Allied bank ay dating kontrol ni Juan Ponce Enrile at ng mga Marcos. Isa ito sa mga hinahabol na ari-arian ng PCGG subalit bigo sila sa kanilang pagiimbestiga laban dito maging sa mga kaso laban kay Lucio Tan.

Alam ng lahat na ang Allied Bank ay banko ng mga kroni na malalaking loggers sa Pilipinas Dati itong hawak at pinaghaharian ng isa sa mga bataan ni Enrile na si vice-governor Alfonso Reyno ng Cagayan.

Dahil sa kontrol ni Tan sa PNB at iba pang pag-aari ng gobyerno tulad ng Philippine Airline (PAL), lalongtumibay ang posisyon nito sa ekonomya ng Pilipinas.

Dating matibay na banko ng gobyerno ang PNB ngunit mula pa sa panahon ni Marcos, ginawa na itong gatasang baka ng mga negosyante at mga burukrata kapitalista.

Yes, Estrada and Ms Arroyo are “birds of the same feather.” Estrada sided with tycoon Lucio Tan against the workers of Philippine Airlines. He even reprimanded the workers, by asking them the question: “Nakakain ba ang CBA?” [“Can you eat a CBA?”] Estrada is pro-rich and his slogan “Erap para sa mahirap” [“Estrada for the poor”] is just a slogan.

====

Ka Popoy Lagman was arguably be the most colorful and effective leader of this generation. His run-ins with the biggest of the tycoons and the most powerful of politicians are legend. Popular columnist Conrado de Quiros documents the following incident -

Lagman, as far as I know, was the first one to stand up before Erap and tell him to his face that he agreed completely with his desire to bring peace and harmony to labor-capital relations, and the best way to do that was to put criminals like Lucio Tan behind bars. This was Labor Day a couple of years ago, during the height of the labor problem at PAL, when the labor leaders were invited to Malacañang. That was real cojones." (PDI, "There's the Rub, Revamp the vision, not the men")

No comments: